NOWOŚĆ!!! kierowca mechanik

Chcesz mieć różne możliwości zatrudnienia?

 Potrzebujesz pewnego zawodu? Motoryzacja jest Twoją pasją?

Zobacz, co zyskujesz, gdy wybierzesz ten zawód!

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia mechanicznego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

  • dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • staże zagraniczne
  • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
  • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
  • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
  • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
  • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.69.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia

średniego lub średniego branżowego.