Rada Rodziców

II S T1 Agnieszka Tafel Przewodniczący Rady Rodziców
I FM_G T1 Anna Taboł Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
III a  BS1 Beata Majewska II Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
III S T1 Karolina Kuśnierczyk Skarbnik Rady Rodziców
I a BS1 Agnieszka Demanego Sekretarz Rady Rodziców

%MCEPASTEBIN%

 

Dla tych z Państwa, którzy zechcą dobrowolnie wesprzeć szkołę darowizną w dowolnej kwocie podajemy numer konta Rady Rodziców:

 

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
ul. Północna 9a
BANK PKO S.A. I O/Jaworzno
37 1240 1356 1111 0000 2321 3582

 

Zebranymi pieniędzmi dysponuje Rada Rodziców. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup sprzętu dla szkoły, pomocy naukowych,  bieżące potrzeby związane z uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły, nagrody dla finalistów konkursów i olimpiad, a także dyplomy dla uczniów kończących naukę w naszej placówce. Ponadto  corocznie Rada Pedagogiczna wnioskuje do Rady Rodziców o pomoc finansową wspierającą zadania i inicjatywy realizowane przez nauczycieli. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzina znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Wygospodarowujemy wtedy w ramach naszych możliwości środki, aby uczniowie ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych. O szczegółowe informacje prosimy pytać przedstawicieli Państwa klasy w Radzie Rodziców.