Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN ZFŚS (pdf)

Załączniki do pobrania:


Załącznik 1: INFORMACJA O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ZFŚS
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 2: TABELA ŚWIADCZEŃ
dokument PDF


Załącznik 3: WNIOSEK O: WYPOCZYNEK, PACZKI, PRZEDSZKOLE, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ I INTEGRACYJNĄ
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 4: WNIOSEK O ZAPOMOGI
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 5: WNIOSEK O POŻYCZKĘ
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 6: UPOWAŻNIENIE DO DANYCH OSOBOWYCH
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 7: OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 8: OŚWIADCZENIE O UŻYTKOWANIU LOKALU
dokument PDF
dokument DOCX