Jubileusz 70-lecia ZSP3

Nowoczesna Jubilatka

Szkoła, która przeszła nie ewolucję, a rewolucję obecnie funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie. W 2013 roku powstała z połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II . Początki placówek związane są z górnictwem i budownictwem. W 1945 roku na bazie szkoły górniczej powstała Szkoła Przemysłowa Górnicza Ministerstwa Przemysłu w Jaworznie (nazywana często „ Górką”) , a w 1968 roku rozpoczęła działalność Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Budowlana Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Zachód”(nazywana „ Budowlanką”).

Szkoła wykształciła wielu górników i budowlańców. Śląskie kopalnie i budowy latami były zasilane fachowcami, którzy z pewnością do dziś wspominają miłe chwile w szkolnych ławkach. I tak było do 2013 roku , kiedy to dwie szkoły ZSP1 i ZSP3 swoje doświadczenie i pomysły połączyły w jedną wspólną placówkę, która kumulując swoje siły, szczyci się jeszcze większymi sukcesami. W obecnej postaci szkoła podąża nieprzerwanie za potrzebami rynku pracy, który wymusił zmianę kierunków kształcenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i przyszłych pracowników oferujemy kierunki kształcenia pozwalające na szybkie podjęcie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. W ofercie szkoły mamy kierunki zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt.
W skład ZSP 3 wchodzi obecnie Technikum Nr 1 , które kształci w zawodach: technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik elektryk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa oraz Zasadnicza szkoła Zawodowa nr 1, która kształci w zawodach: murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer oraz w zawodach rzemieślniczych.

Do dyspozycji uczniów są doskonale wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i programy komputerowe pracownie szkolne . Praktyczne umiejętności uczniowie zdobywają w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zajęć praktycznych oraz i w zakładach przemysłowych w ramach praktyk zawodowych, niektórzy uczą się zawodu bezpośrednio u pracodawcy. Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wachlarz swoich umiejętności szkoła oferuje zajęcia, pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kończące się zdobyciem certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje. Zajęcia te są bezpłatne i realizowane w ramach projektów unijnych.
Od czterech lat organizowane są także zagraniczne wyjazdy na praktyki zawodowe realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci a obecnie „Erasmus+”. Do tej szkoła pozyskała środki finansowe, dzięki którym stażyści uczyli się zawodu we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii.

Niewątpliwie siedemdziesiąt lat temu nikt nawet by nie pomyślał, że stanie się częścią historii miejsca, bez którego zapewne Jaworzno byłoby uboższe o całe rzesze fachowców. To dzięki naszym absolwentom prężnie działają zakłady przemysłowe, to nasi uczniowie zasilają kręgi instytucji i firm działających w mieście. I nie będzie przesadą stwierdzenie, że każdy, kto opuścił mury naszej szkoły, jest dla nas powodem do wielkiej dumy. korzystając z okazji pragniemy podziękować każdemu absolwentowi, który stworzył historię i nadał niesamowitą atmosferę i klimat naszej Jubilatki.

Halina Jarczyk,
Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Jaworznie