Komunikat dyrektora ZSP nr 3 w sprawie nauczania hybrydowego.

Od 19.10.2020 r. w Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie wprowadzony zostaje model nauczania hybrydowego (mieszanego) w cyklu dwutygodniowym. Proszę o zapoznanie się z komunikatem dyrektora szkoły w sprawie: zasad organizacji pracy.
Do pobrania: KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II w sprawie: zasad organizacji pracy