murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz – zawód szczególnie poszukiwany na rynku pracy.

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono kwalifikację:      Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BD.14)

 1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
 2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.
 3. Wykonywanie tynków.
 4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1.  wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2.  wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3.  wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.