Praktycy mechanicy

Nasi sympatyczni mechanicy w pierwszym tygodniu wstają bardzo wcześnie (śniadanie o 6.00) i pracują głową. Uczą się pracy z CAD-em. Są zadowoleni i czują się dowartościowani, że już tyle umieją.