Rządowy program Dobry Start

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia lub
  • przez serwisy bankowości elektronicznej 15 banków, które udostępnią taką możliwość.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (dotychczas można bowiem było składać wnioski również na papierowym formularzu) Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął kampanię informacyjną, która ma ułatwić złożenie wniosków tym osobom, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie z programu Dobry Start. W ramach tej kampanii przygotowany został zestaw materiałów, które znajdują się w załączeniu.

Dokumenty do pobrania:
Dobry Start – dokument (pdf)
Dobry Start – prezentacja (pptx)