Stypendium i odzież robocza od firmy patronackiej

Miło nam poinformować, że Firma Zakłady Remontowe Energetyki Katowice przekazała naszym uczniom wspomniane prezenty.
Młodzież klasy drugiej w zawodzie technik mechanik otrzymała odzież roboczą z logami firmy i szkoły, a Bartek, najlepszy uczeń czwartej klasy w zawodzie technik mechanik otrzymał finansowe wsparcie w postaci stypendium. Jest to efekt zapisów porozumienia, które zostało podpisane w listopadzie 2018r. pomiędzy szkołą a firmą.
Dziękujemy https://www.facebook.com/ZREKatowice/
Przypomnijmy: Zakłady Remontowe Energetyki Katowice objęły swoim patronatem klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II kształcące w zawodach: technik mechanik oraz klasy branżowej szkoły kształcące w branży mechaniczne.
O tym wydarzeniu można przeczytać:
https://zsp3.jaworzno.edu.pl/umowa-patronacka/
http://www.jaw.pl/2018/11/podwojne-swieto-w-zsp-3/