Umowa patronacka.

Umowa patronacka podpisana.

  Firma Zakłady Remontowe Energetyki Katowice objęła swoim patronatem uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II kształcących się w zawodach: technik mechanik oraz uczniów branżowej szkoły kształcących się w branży mechanicznej. To ważne wydarzenie na jaworznickim rynku edukacyjnym przypieczętowali 9 listopada br. swoimi podpisami Magdalena Dygdoń- Kliemt – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II oraz Tomasz Marona – dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S. A

Strony podjęły się współpracy w zakresie popularyzacji wiedzy i wspierania działań mających na celu upowszechnianie nauki, najnowszych technologii i osiągnięć w branży mechanicznej oraz poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Oprócz szeroko rozumianej współpracy zakresie  współtworzenia programu nauczania, stworzeniu możliwości  poznania parku maszynowego, wyposażeniu uczniów wybranych klas w ubrania robocze z logotypem ZRE, ZSP3 oraz CKP nasz Partner podejmuje działania służące podniesieniu kompetencji kadry i uczniów Szkoły organizując szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i metod pracy  w oparciu o  bazę materiałową i specjalistów,. Uczniowie pod okiem fachowców i na terenie ZRE będą odbywać  staże i praktyki. I ostatnie wymierne korzyści to korzyści finansowe. Nasz Partner najlepszemu uczniowi przyznana roczne stypendium finansowe.

Bardzo cieszymy się z faktu podpisania umowy i mamy nadzieję na długą i owocną współpracę.

Czytaj też:

extra.info.pl

www.jaw.pl