Wypoczynek nad wodą – bezpiecznie i z głową.

12 kwietnia już po raz piąty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odbyła się Jaworznicka Konferencja Bezpieczeństwa. 

„Wypoczynek nad wodą – bezpiecznie i z głową”- tak właśnie w tym roku brzmiał temat przewodni jednego z ważniejszych wydarzeń w naszej szkole. Tematy dotychczasowych konferencji zwracały uwagę na to, że problem bezpieczeństwa to jedno z ważniejszych zagadnień, bez względu na to czy znajdujemy się na drodze, czy w wodzie czy też w tłumie. W tym roku wśród zaproszonych gości był Komendant Plutonu Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego Formacji Obrony Cywilnej w Katowicach, pan Jarosława Zwierzyna, który wygłosił prelekcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, udzielania pierwszej pomocy ludziom, którzy toną. Sierżant Sztabowy z Wydziału Prewencji KMP w Jaworznie, pan Przemysław Filipek swoim wystąpieniem zwrócił także uwagę na niewłaściwe zachowania młodzieży nad akwenami wodnymi, które prowadzą do wypadków, utonięć i stwarzają zagrożenia dla innych osób. Z kolei instruktorzy z Oddziału Śląskiego  Fundacji Aktywnej Rehabilitacji -Daniel Magdziorz  i Marcin Sienkiewicz opowiedzieli  o rehabilitacji osób, które uległy wypadkom wskutek złego skoku na główkę do wody.

Celem konferencji było przekonanie uczniów do tego, że korzystanie z akwenów wodnych jest przyjemne pod warunkiem, że zachowamy rozsądek, ale też będziemy świadomi zagrożeń, które są nierozerwalnie związane z wypoczynkiem nad wodą.

O konferencji w serwisie: www.jaw.pl

Zapraszamy do obejrzenia, krótkiej relacji: