Kalendarz klasyfikacji

Data Wydarzenie
   
11.09.2019r. Zebrania z rodzicami
19,12,2019r Ostateczny termin wystawienia i wpisania ocen do dziennika elektronicznego
23.12.- 31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna
02.01.2020 r. RP klasyfikacyjna  – I półrocze
02.01.2020r. Rozpoczęcie II półrocza
09.01.2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna „d”
10.01.2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
11.01.-15.02.2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  część praktyczna „dk” i „w”
07.01.2020 r. RP  podsumowująca  I półrocze
07.01.2020r. Konsultacje dla rodziców
13.01– 26.01.2020 r. Ferie zimowe
  Rekolekcje wielkopostne
20.03.2020r. Ogłoszenie wyników egzaminów i przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2020
07.04.2020r. Zebrania z rodzicami
09.04.-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020 r. RP  klasyfikacyjna  – klasy  maturalne
24.04.2020 r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
04.05.- 22.05. 2020 r. Egzaminy maturalne
04.05.-06.05.2020r. Dodatkowe dni  od zajęć dydaktycznych
22.05.2020r. Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26.04.2019r.
26.05.2020 r. Zebrania z rodzicami
01.06-16.06.2020r. Egzaminy maturalne  w terminie dodatkowym
12.06.2020r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.06.2020 r. RP  klasyfikacyjna  – rok szkolny 2018/2019
22.06.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna „d”
23.06.2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
24.06.-09.07.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  część praktyczna „dk” i „w”
26.06.2020 r. Zakończenie  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych
03.07.2020 r. Ogłoszenie wyników i przekazanie świadectw po egzaminie maturalnym
25.08.2020 r. Egzaminy maturalne  w terminie poprawkowym – część pisemna
24 – 25.08.2020 r. Egzaminy maturalne  w terminie poprawkowym – część ustna
26 – 27.08.2020 r. Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych.
28.08.2020 r. Ogłoszenie wyników egzaminów i przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2019
31.08.2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
11.09.2020 r. Ogłoszenie wyników i przekazanie świadectw po poprawkowym egzaminie maturalnym