Historia szkoły

Aby mierzyć drogę przyszłą

Trzeba wiedzieć skąd się wyszło

C. K. Norwid

1945
Szkoła Przemysłowa Górnicza Ministerstwa Przemysłu
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Jaworzno"
1959
Zaoczne Technikum Górnicze dla Pracujących
1968
Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Budowlana Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Zachód”
- murarz-tynkarz
- cieśla budowlany
- malarz budowlany
- posadzkarz
19691969
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących KWK "Jaworzno"Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących
1974
Technikum Budowlane dla Pracujących
1979
ZSZ Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego PW "Transgór"
1983
Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Jaworzno"
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących KWK "Jaworzno" ZSZ
Klasa filialna (sportowa)
Technikum Górniczego MGiE
Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego "Transgór"
ZSZ dla Pracujących Kopalni Piasku Podsadzkowego "Szczakowa"
1984
Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
1988
Zespół Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego w Jaworznie
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Jaworzno"
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących KWK "Jaworzno"
Klasa filialna (sportowa) Technikum Górniczego MGiE
ZSZ dla Pracujących Kopalni Piasku Podsadzkowego "Szczakowa"
ZSZ Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego PW "Transgór"
1989
Zespół Szkół Budowlanych ChPB
19921992
Zespół Szkół Zawodowych PAWK S.A. w Jaworznie
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Jaworzno"
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących KWK "Jaworzno"
ZSZ Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego PW "Transgór"
ZSZ dla Pracujących Kopalni Piasku "Szczakowa"
Technikum Mechaniczne dla Pracujących Kopalni Piasku Podsadzkowego "Szczakowa"
Technikum Górniczo-Mechaniczne PAWK SA
- technik mechanik
- technik elektronik
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
1993
Zespół Szkół Górniczo-Mechanicznych w Jaworznie
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Jaworzno"
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących KWK "Jaworzno"
ZSZ Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego PW "Transgór"
ZSZ dla Pracujących Kopalni Piasku Podsadzkowego "Szczakowa"
Technikum Mechaniczne dla Pracujących
Technikum Górniczo-Mechaniczne
- technik mechanik
- technik elektronik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- ślusarz mechanik
- elektromonter
- wielozawodowa
1994
Liceum Zawodowe
- sprzedawca
- magazynier
1995
Zespół Szkół Technicznych w Jaworznie
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Jaworzno"
Technikum Mechaniczne dla Dorosłych
Technikum Mechaniczno-Elektryczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- ślusarz mechanik
- elektromonter
- wielozawodowa
Technikum Mechaniczno-Elektryczne na podbudowie ZSZ
1996
Liceum Zawodowe
- sprzedawca-magazynier
2000
Policealne Studium Zawodowe
- technik architekt
2002
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie Technikum nr 3
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik elektronik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
III Liceum Profilowane
Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych
2006
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie
Technikum nr 3
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik elektronik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
III Liceum Profilowane
Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych
2013
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie
Technikum nr 1
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik elektronik
- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- technik usług fryzjerstwa
- technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
- mechanik pojazdów samochodowych
- fryzjer
- sprzedawca
- murarz-tynkarz
- monter konstrukcji budowlanych
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych