technik mechanik

Przemysł wybrał ten zawód – wybierz i Ty!

 

 

TECHNIK MECHANIK

Przedmioty w zakresie rozszerzonym ( do wyboru 1 przedmiot): chemia / fizyka / geografia
Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

Czego będziesz się uczył?

W ramach kwalifikacji MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i  sterowanych numerycznie)
 • przygotowywania stanowiska pracy do wykonania zadania technologicznego oraz wykonywania czynności konserwacyjnych na stanowisku pracy,
 • przygotowywania stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. w zakresie obsługi maszyn i urządzeń,
 • dobierania oprawek, uchwytów, narzędzi i przyrządów oraz ich mocowania na obrabiarce wraz z wprowadzaniem danych do sterownika obrabiarki w celu zrealizowania procesu technologicznego,
 • mocowania obrabianego przedmiotu na obrabiarce oraz wykonywania operacji,
 • przeprowadzania kontroli międzyoperacyjnej oraz eliminowania podstawowych błędów obróbki,
 • kontrolowania sprawności obrabiarek, analizowania dokumentacji techniczno- -technologicznej, przygotowywania narzędzi, uchwytów i przyrządów do obróbki,
 • opracowywania programów sterujących dla obrabiarek CNC,
 • obsługi nowoczesnych obrabiarek CNC,
 • testowania programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • wczytywania i weryfikowania programów obróbki w sterowniku obrabiarki,
 • wykonywania operacji obróbki skrawaniem ( toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp.)na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
 • stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki.
W ramach kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • opracowywania procesów wytwarzania obiektów technicznych,
 • określania kolejności operacji i zabiegów w procesach technologicznych,
 • komputerowego opracowywania i wykonywania dokumentacji rysunkowej przy użyciu oprogramowania CAD,
 • szacowania, kalkulowania i obliczania kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki- opracowywania kosztorysów,
 • wykorzystywania informacji zawartych w poradnikach branżowych, normach technicznych (PN i ISO), a także w literaturze fachowej,
 • wykorzystywania nowoczesnego oprogramowania komputerowego wspierającego prace projektowe i procesy wytwarzania.

Perspektywy absolwenta.

Absolwent w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w zakładach przemysłowych w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie CNC), zakładach naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp. Jako operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników. Może też pracować w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Technik mechanik posiadając umiejętności obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, może podjąć pracę także w firmach z branży obróbki plastycznej i obróbki przyrostowej (np. w firmach wykorzystujących: komputerowo sterowane wypalanie plazmą lub laserem, komputerowo sterowane cięcie wodą – WATERJET, komputerowo wspomagane szybkie prototypowanie – RAPID PROTOTYPING) z uwagi na wykorzystywanie przez nie tych samych lub analogicznych metod programowania maszyn produkcyjnych.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Spawanie metodami  MIG/MAG/TIG/MMA:

 • przygotowanie materiałów do spawania
 • obsługa nowoczesnego sprzętu spawalniczego
 • wykonywanie spoin wybranymi metodami MIG/MAG/TIG/MMA

Komputerowe modelowanie 3D w projektowaniu części maszyn (CAD):

 • wykonywanie i edytowanie rysunków technicznych w programie AutoCAD w przestrzeni 2D
 • wykonywanie rysunków trójwymiarowych (3D) wykorzystując modelowanie powierzchniowe i bryłowew programie AutoCAD
 • przygotowanie symulacji działania obiektów technicznych
 • opracowanie projektów technicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD
     
   

 


 

Czytaj też: