Lekcja o maszynach latających.

Nie zawsze lekcja wygląda standardowo: kreda, tablica, zeszyt, ćwiczenia…. Czasami jest to efektowny pokaz czegoś arcyciekawego, w dodatku przekazany z autentyczną pasją podbudowaną potężną porcją wiedzy merytorycznej. I właśnie w takiej lekcji uczestniczyli dziś uczniowie i uczennice kształceni w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. A była to lekcja o sztuce budowania i wykorzystania dronów, zwanych fachowo Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (BSP, lub RPA – Remotely Piloted Aircraft). Autorami i wykonawcami tego niecodziennego wydarzenia byli młodzi absolwenci Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej: magister inżynier Adrian Łach i magister inżynier Wojciech Ficek. Towarzyszył im student pierwszego roku wspomnianego wydziału: pan Kamil Łach. Pierwsza część lekcji obejmowała wykonanie lotów pokazowych różnego typu dronów wewnątrz naszej sali gimnastycznej. Wśród bezzałogowych statków powietrznych znajdowały się konstrukcje amatorskie oraz wyspecjalizowane urządzenia pomiarowe. Niektórzy nasi koledzy mieli możliwość wykonania próby lotu poprzedzonej nauką pilotażu na bezzałogowcu przystosowanym dla niedoświadczonych pilotów. W trakcie pokazu pan Adrian Łach szczegółowo tłumaczył wszystkim zasady bezpiecznego użytkowania BSP.

Druga część lekcji mała miejsce w sali lekcyjnej, w której precyzyjnie i obrazowo przedstawiono wszystkim zainteresowanym elementy budowy BSP oraz ich parametry lotne. Ciekawie zostały zaprezentowane możliwości wykorzystania bezzałogowców do różnych celów, a także zasady ich użytkowania w oparciu o przepisy krajowe. Okazuje się, że pasja konstruowania BSP może przerodzić się w bardzo poważną działalność naukową, czego żywym dowodem były przykłady różnych ciekawych badań i projektów, w których uczestniczyli nasi goście i ich maszyny. Pasja ta może pomóc w zrealizowaniu marzeń o lataniu, a także stanowić wstęp do pilotowania dużych statków załogowych. Dowodem na to jest licencja pilota samolotów turystycznych, którą posiada pan Wojciech Ficek.

Tą drogą serdecznie dziękujemy naszym miłym gościom za wspaniałe zajęcia przeprowadzone z autentycznym entuzjazmem, zaraźliwą energią i błyskiem w oku. Lekcja o BSP spotkała się z żywym zainteresowaniem wszystkich jej odbiorców – uczniów i nauczycieli. Warto nadmienić, że prowadzący zajęcia są rodowitymi jaworznianami, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu „Jaworzno To My”. Lekcja o dronach jest jedną z wielu inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz naszego miasta. Pan Kamil Łach, pełniący funkcję prezesa Stowarzyszenia, zapowiedział organizację następnych ciekawych wydarzeń. Mamy nadzieję, że nasi inspirujący goście odwiedzą jeszcze kiedyś gościnne progi ZSP nr 3.

Dziękujemy również niezawodnemu Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie za pomoc w organizacji pokazu.

Autor zdjęć: Tomasz Łakomski.