POWER

O projekcie

PROJEKT „NAUCZYCIEL SUKCESU” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Celem projektu jest udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka obcego jak również doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez nauczycieli nie będących nauczycielami języków obcych. Komunikatywna znajomość języka umożliwi im bowiem zapoznanie się z metodami nauczania przedmiotu, które stosowane są w innych krajach oraz stworzy im możliwość wprowadzania elementów języka obcego na swoich zajęciach.

Celem projektu jest również rozwijanie przez nauczycieli umiejętności motywowania ucznia do samodzielnej nauki, poszerzania zainteresowań oraz uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, aby zapobiegać problemom z dyscypliną, niską frekwencją i przerywaniu edukacji przez młodzież.

Przyjrzenie się systemowi pracy szkół zagranicznych, poznanie systemów edukacji oraz zadań i obowiązków kadry kierowniczej i personelu w szkołach za granicą oraz wymiana doświadczeń i planowanie kolejnych projektów w ramach programu Erasmus+ to kolejny cel projektu, którego realizacja przyczyni się do rozwoju europejskiego szkoły.

Aktualności

Nauczyciel sukcesu – Malta

W lutym i lipcu dwie grupy nauczycieli z naszej szkoły polecą na Maltę w ramach projektu „Nauczyciel sukcesu" w programie ...

Rekrutacja

Dostępny jest Regulamin rekrutacji oraz załączniki: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika.

Prosimy o zapoznanie się.

BlogMalta to piękna wyspa, więc w każdej wolnej chwili staramy się zobaczyć jak najwięcej. Do tej pory udało się nam

I nadszedł najbardziej wyczekiwany moment. Razem z wschodzącym słońcem zawitałyśmy w naszej szkole. Tam natychmiast zostałyśmy poproszone o wypełnienie testu,

Gdyby ktoś pytał, co robią nasi nauczyciele w wakacje, odpowiadamy - nie próżnują! Właśnie wylądowali na Malcie, żeby poszerzać swoje

Test, pakowanie, łapanie ostatnich promyków słońca i wracamy. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko pogłębiać zdobytą wiedzę i

Wydawać by się mogło, że na Malcie zobaczyłyśmy już prawie wszystko. A jednak nie. We wtorek po zajęciach słońce zaprowadziło

Drugi tydzień na Malcie przywitał nas pięknym słońcem, ale to nic nowego, natomiast w szkole czekały nas liczne zmiany. Nowe

Pierwszy stres związany z nauką mamy za sobą. Poranny egzamin pisemny i ustny przebiegał w atmosferze absolutnego skupienia a następnie

Dzień pierwszy

Mimo zmęczenia, opóźnionego lotu i twardego lądowania z ostrym hamowaniem na zdecydowanie za krótkim pasie, dotarłyśmy późnym wieczorem

Prezentacje multimedialne

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, stworzonej przez nauczycieli, którzy ukończyli dwutygodniowy kurs języka angielskiego na Malcie

MALTA 2