ślusarz

Szukasz zawodu, w którym szybko znajdziesz pracę? Potrzebujesz solidnych zarobków? Chcesz zostać cenionym na rynku pracy fachowcem? 

 

Wybierz naukę w naszej szkole!

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

  • dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
  • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
  • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
  • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
  • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono kwalifikację: 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Absolwent kształcący się w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) wykonywania połączeń;

4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie
i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.