„Stary” egzamin zawodowy


Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2016 r.


Komunikat Dyrektora CKE w sprawie w sprawie harmonogramu przeprowadzania  egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku 


 

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach omawiają zagadnienia związane:

 • ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
 • z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
 • z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Informatory dla techników

 1. Technik budownictwa  311[04]
 2. Technik elektronik 311[07]
 3. Technik elektryk  311[08]
 4. Technik handlowiec  341[03] + errata + errata 2
 5. Technik mechanik 311[20]
 6. Technik pojazdów samochodowych  311[52]
 7. Technik usług fryzjerskich 514[02]

 

Informatory dla ZSZ

 1. Fryzjer 514[01]
 2. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]
 3. Murarz 712[06]
 4. Sprzedawca 522[01] + errata