Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Aneks nr 2 do Regulaminu ZFŚS:    plik do pobrania

Załączniki do aneksu nr 2:

załącznik 2b: tabela świadczeń

załącznik 3a – wniosek 1: wypoczynek, paczki, przedszkole, działalność kulturalna i integracyjna

załącznik 4b – wniosek 2: zapomogi

Został wprowadzony Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS.

Wnioski do ZFŚS:

  • na paczki dla dzieci z okazji Mikołaja – załacznik 3
  • o udzielenie Pomocy finansowej- załącznik 4 (na święta)
    należy złożyć z  własnoręcznym podpisem w terminie do 19 listopada w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN ZFŚS (pdf)

REGULAMIN ZFŚS aneks nr 1 (pdf)

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1: INFORMACJA O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ZFŚS
dokument PDF
dokument DOCX


 

Załącznik 3: WNIOSEK O: WYPOCZYNEK, PACZKI, PRZEDSZKOLE, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ I INTEGRACYJNĄ
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 4: WNIOSEK O ZAPOMOGI
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 5: WNIOSEK O POŻYCZKĘ
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 6: UPOWAŻNIENIE DO DANYCH OSOBOWYCH
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 7: OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY
dokument PDF
dokument DOCX


Załącznik 8: OŚWIADCZENIE O UŻYTKOWANIU LOKALU
dokument PDF
dokument DOCX