Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA

(pokój nr 4 – parter)

 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

PATRYCJA KLICH

1200 – 1500

1000 – 1500

1200 – 1500

930 – 1430

1000 – 1500


SZANOWNI RODZICE!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Rodzicu przyjdź, jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić szukasz pomocy

DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić.

Przyjdź, jeśli:

 • jesteś samotny,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Pedagog szkolny (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Pedagodzy szkolni oferują  pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.