technik spawalnictwa


Zdobądź zawód i osiągnij sukces!


TECHNIK SPAWALNICTWA


Czego będziesz się uczył?

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: (do wyboru jeden przedmiot): chemia / fizyka / geografia
Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

W RAMACH  KWALIFIKACJI MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
W RAMACH  KWALIFIKACJI MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:
 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Perspektywy absolwenta.
Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole. Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Spawanie metodami  MIG/MAG/TIG/MMA:

 • przygotowanie materiałów do spawania,
 • obsługa nowoczesnego sprzętu spawalniczego,
 • wykonywanie spoin wybranymi metodami MIG/MAG/TIG/MMA

Komputerowe modelowanie 3D w projektowaniu części maszyn (CAD):

 • wykonywanie i edytowanie rysunków technicznych w programie AutoCAD w przestrzeni 2D
 • wykonywanie rysunków trójwymiarowych (3D) wykorzystując modelowanie powierzchniowe i bryłowew programie AutoCAD
 • przygotowanie symulacji działania obiektów technicznych
 • opracowanie projektów technicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD