mechanik pojazdów samochodowych

Gdy motoryzacja jest Twoją pasją.

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-hutniczego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

  • dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • staże zagraniczne
  • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
  • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
  • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
  • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
  • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG. 18.)
1.Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2.Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania pojazdów samochodowych;
2) obsługi pojazdów samochodowych;
3) naprawy pojazdów samochodowych.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub
średniego branżowego.