Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły:  mgr Magdalena  Dygdoń-Kliemt

Wicedyrektor:  mgr Bogusława Hałas
Wicedyrektor:  mgr Rafał Stolorz