Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły:  mgr Magdalena  Dygdoń-Kliemt

Wicedyrektor:  mgr Bogusława Hałas                                                 Wicedyrektor:  mgr Joanna Bednarek