Nauczyciele

Język polski
 • mgr Joanna  Bednarek
 • mgr Anita  Marcisz
 • mgr Izabela Szysler
Język angielski
 • mgr Kinga Banasik
 • mgr Katarzyna Ćwiertnia
 • mgr Magdalena Dygdoń-Kliemt
 • mgr Anna Klimowska
Język niemiecki
 • mgr Aleksandra  Rosińska
Język rosyjski
 • mgr Bogusława Hałas
 • Beata Moćko
Matematyka, fizyka, chemia
 • mgr inż. Halina Jarczyk
 • mgr Danuta Niemczyk
 • mgr inż. Klaudia Misiak
 • mgr Małgorzata Piątek
 • mgr Donata Staszek-Piętek
 • mgr inż. Dorota Jońca
Biologia
 • mgr Monika Boba
Geografia
 • mgr Mirosława Stalmach
Historia, WOS
 • mgr Michał Ciołczyk
 • mgr Monika Dyląg
 • mgr Grzegorz Pędzikiewicz
 • mgr Ilona Wójcik
 • mgr Jarosław Sawiak
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Piotr Bąba
Informatyka
 • mgr Monika  Luchowska-Sołtysik
Wychowanie fizyczne
 • mgr Joanna Kałuża
 • mgr Szymon  Juras
 • mgr Wojciech Skiba
 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
 • mgr Piotr Bąba
Podstawy przedsiębiorczości:
 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
Filozofia
 • mgr Joanna Wyżlic
Religia
 • ks. Paweł Szczepanik
Przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Przemysław Chwał
 • mgr Mariusz Dziubanik
 • mgr inż. Daniel Gadaliński
 • mgr Krystian Gierczyk
 • mgr Bogusława Jaworek
 • mgr Tomasz Jeziorowski
 • mgr inż. Dorota Jońca
 • mgr inż. Zbigniew Słowik
 • mgr Rafał Stolorz
 • mgr inż. Jacek Urbańczyk
 • mgr inż. Tomasz Żak

    Biznes i zarządzanie

 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
Biblioteka szkolna
 • mgr Renata Witek
Nauczyciel wspomagający
 • mgr Michał Maślanka
Psycholog
 • mgr Agnieszka Odrzywolska-Siebielec
Pedagog szkolny/Pedagog specjalny
 • mgr Agnieszka Kloc
 • mgr Patrycja Klich
 • mgr Ewelina Fatalska
Doradca zawodowy
 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Joanna Bąba
Zajęcia rewalidacyjne/logopedia
 • mgr Bogusława Jaworek
 • mgr Joanna Wyżlic
 • mgr Michał Maślanka