Nauczyciele

Język polski
 • mgr Joanna  Bednarek
 • mgr Anita  Marcisz
 • mgr Izabela Szysler
Język angielski
 • mgr Magdalena  Dygdoń-Kliemt
 • mgr Kinga  Banasik
 • mgr Anna Klimowska
 • Katarzyna Pyter
Język niemiecki
 • mgr Aleksandra  Rosińska
Język rosyjski
 • mgr Bogusława Hałas
 • mgr Renata  Witek
 • Beata Moćko
Matematyka, fizyka, chemia
 • mgr Danuta  Niemczyk
 • mgr Halina Jarczyk
 • mgr Małgorzata Piątek
 • mgr inż. Dorota Jońca
 • mgr inż. Klaudia Misiak
Biologia
 • mgr Monika Boba
 Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Mirosława Stalmach
Historia, WOS
 • mgr Ilona Wójcik
 • mgr Michał Ciołczyk
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Piotr Bąba
Informatyka
 • mgr Monika  Luchowska-Sołtysik
 • mgr inż. Zbigniew Słowik
Wychowanie fizyczne
 • mgr Joanna Kałuża
 • mgr Szymon  Juras
 • mgr Wojciech Skiba
 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
Podstawy przedsiębiorczości:
 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
Filozofia
 • mgr Joanna Wyżlic
Religia
 • ks. Piotr Szczęsny
Przedmioty zawodowe
 • mgr Mariusz Dziubanik
 • mgr inż. Dorota  Jońca
 • mgr inż. Zbigniew Słowik
 • mgr Rafał Stolorz
 • mgr inż. Aneta Białek
 • mgr inż. Tomasz Jeziorowski
 • mgr inż. Daniel Gadaliński
 • mgr inż. Dariusz Grzanka
 • mgr Bogusława Jaworek
 • mgr inż. Dariusz Piesiak
 • mgr inż. Jacek Urbańczyk
 • mgr inż. Aneta Białek
 • mgr inż. Przemysław Chwał
 • mgr inż. Paweł Matysiok
 • mgr Anna Polaczkiewicz-Babiuch
Biblioteka szkolna
 • mgr Aleksandra Hassa
Nauczyciel wspomagający
 • mgr Michał Maślanka
Psycholog
 • mgr Agnieszka Odrzywolska-Siebielec
Pedagog szkolny/Pedagog specjalny
 • mgr Agnieszka Kloc
 
Doradca zawodowy
 • mgr inż. Monika Lisiecka-Rech
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Joanna Bąba
Zajęcia rewalidacyjne/logopedia
 • mgr Bogusława Jaworek
 • mgr Renata Fiołek
 • mgr Michał Maślanka