Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości

erasmus

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Jaworznie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DROGOWSKAZEM DO PRZYSZŁOŚCI

projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu  ERASMUS+

 

W ramach programu 64 uczniów naszej szkoły z klas drugich, trzecich i czwartych technikum o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik elektryk i technik elektronik, wyjedzie na 4-tygodniowe staże zawodowe we Włoszech i w Portugalii.

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie szans absolwentów szkoły na osiągnięcie w przyszłości sukcesu zawodowego i życiowego. Cele naszego projektu to podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych uczestników do poziomu oczekiwanego przez naszych pracodawców, poznanie kultury innych krajów, nauka zrozumienia i tolerancji dla innych zachowań i obyczajów.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 4 – tygodniowe staże we Włoszech i Portugalii. Ponieważ projekt będzie trwał dwa lata, to w 2015 roku na staże wyjadą: jedna grupa do Włoch i jedna do Portugalii (każda z grup będzie liczyła 16 stażystów z 2 opiekunami). W roku 2016 wyjadą na staże identyczne grupy.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze œśrodków programu Erasmus+.Program Erasmus+ w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II

[Not a valid template]

To już kolejna edycja projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym jaworznianom zgłębianie nowoczesnych technik zawodowych.

W tym roku na czterotygodniowym  stażu  zagranicznym przebywa 32 uczniów  z klas jaworznickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II. Zdobywają doświadczenie zawodowe we Włoszech i Portugalii w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i technik elektryk. Wzorem lat ubiegłych, jaworznicka młodzież i tym razem jest pod wrażeniem nowoczesności praktyk oraz przychylności pracodawców.

Dotacja finansowana przez Komisję Europejską zapewniła młodzieży m.in. przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, transfer na lotnisko, przelot samolotem, transport autokarowy do pensjonatu, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie NNW, wycieczki turystyczne, a nawet kieszonkowe na drobne wydatki. Wartość całego projektu,  z którego skorzystało 64 uczniów i obejmował dwa lata  to: 167 900,00 Euro.

Odbycie staży pozwoli uczniom zdobyć wiedzę z zakresu słownictwa fachowego  Praca w wielonarodowym zespole przyczyni się do praktycznego podniesienia kompetencji językowych i poznania różnorodności kulturowej Zjednoczonej Europy; podniesie ich poczucie własnej wartości i wzmocni pewność siebie co przyczyni się do rozwoju osobistego uczestników projektu.

Największą zaletą stażu jest nabycie umiejętności z zakresu specjalności nauczanych w naszej szkole, przełamanie barier językowych oraz zawodowy debiut na obcym rynku pracy. Zdobycie szerokich doświadczeń zawodowych pozwoli w praktyczny sposób wspomóc wiedzę teoretyczną szkolną i zastosować ją w polskich, a także europejskich realiach.

Wartością dodaną, która zaistnieje podczas realizacji projektu, będzie uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobility. Stażyści zdobędą nowe narzędzie pomocne przy ubieganiu się o pracę – dwujęzyczny dokument potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass potwierdzający nabyte na stażu umiejętności.

Z niecierpliwością czekamy na powrót naszych stażystów i ich relację, którą oczywiście się podzielimy.


[Not a valid template]

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „„Erasmus+”

Bogusława Hałas


NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH WRÓCILI!

Maj dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie jest jak co roku bardzo gorącym okresem. I nie tylko ze względu na matury, które przecież są jednym z najważniejszych egzaminów dla młodego człowieka. Właśnie w maju grupa 32 praktykantów wyruszyła na podbój Portugalii i Włoch.

W tym roku staż zagraniczny odbył się we włoskim mieście Spoleto i portugalskim Barcelos. Technicy  pojazdów samochodowych, technicy budownictwa, technicy usług fryzjerskich, technicy mechanicy i technicy elektrycy mogli zdobyć nie lada doświadczenie poza granicami naszego kraju. Ponieważ jest to wielkie wyróżnienie, skorzystać z niego mogli tylko najlepsi. Uczniowie cały poprzedni rok starali się, aby móc przystąpić do rekrutacji. Pod uwagę były brane nie tylko wysokie wyniki w nauce ale również zachowanie. Przed wyjazdem uczestnicy projektu odbyli kurs językowy. Dzięki niemu nie musieli bać się problemów w porozumiewaniu się z pracodawcami.

Uczniowie odbyli praktyki w lokalnych zakładach i przy udziale miejscowych przedsiębiorców. Nabyli tam dużego doświadczenia. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że technika pracy znacznie różni się od tej, z którą do tej pory mieli do czynienia w Polsce. Warto więc było doświadczyć czegoś nowego. Uczniowie z wielką przyjemnością i chęcią dzielili się ze swoimi opiekunami wiedzą nabytą w szkole. Opowiadali o naszych obyczajach, systemie pracy i innych polskich doświadczeniach. Kto wie, może i dla pracodawców te praktyki okażą się owocne i wykorzystają rady młodych fachowców z Polski.

Największą zaletą stażu jest nabycie umiejętności z zakresu specjalności nauczanych w naszej szkole, przełamanie barier językowych oraz zawodowy debiut na obcym rynku pracy. Każdy uczestnik stażu wraca bogatszy o doświadczenia, jakich z pewnością nie nabyłby w polskich zakładach.

 Pobyt we Włoszech i w Portugalii był też okazją do poznania różnorodności kulturowej kraju. Uczniowie dużo zwiedzali, mieli spotkania z mieszkańcami, poznali stażystów z innych krajów Europy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że to było bardzo dobre doświadczenie zawodowe.

Wartością dodaną jest uzyskanie certyfikatu Europass Mobility – dwujęzycznego dokumentu potwierdzonego przez Krajowe Centrum Europasso. Teraz mogą szczycić się w swoim CV świetnym certyfikatem.

W przyszłym roku kolejne klasy będą mogły zdobywać kwalifikacje, tym razem wyjadą do Niemiec. Już nie możemy doczekać się ich wrażeń.

Joanna Bednarek

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”
Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „„Erasmus+”
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.