O projekcie

Projekt „Europejskie zawody przyszłości” Nr 2018-1-PL01-KA102-048287” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w ramach programu ERASMUS+ Kształcenia i Szkolenia Zawodowe – akcja 1-Mobilność uczniów i kadry.

Projekt realizowany w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 roku.

W ramach projektu uczniowie wyjadą na praktyki zawodowe do firm w Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Głównymi celami projektu jest:

-nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,

-zachęcanie do nauki języków obcych i rozwój kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, językiem niemieckim i hiszpańskim,

-pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi,

-podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej,

-zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły

-zdobycie doświadczeń zawodowych związanych z realizacją mobilności uczniów,

-rozwój współpracy międzynarodowej,

-uznanie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji nabytych w czasie zagranicznych praktyk zawodowych zgodnie z zasadami systemu ECVET.


Blog

Niemcy 2019

Hiszpania 2019

Niemcy 2020

Hiszpania 2020

Wielka Brytania 2020


Prezentacje multimedialne

  • Wspomnienia praktykantów z Malagi: 

Praktyki Hiszpania 2019