Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Aleksandra Wójs
 
Zastępca: Kamil Banasik  
II Zastępca: Aleksandra Senczek  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: pobierz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Izabela Szysler

mgr Aleksandra Rosińska

mgr Monika Boba