fryzjer

Zostań fryzjerem! Nigdy nie zabraknie Ci pracy.

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • staże zagraniczne
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

Zawód ma wyodrębnioną jedną kwalifikację: 
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (FRK.01)

 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów.
 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie.
 3. Zmiana koloru włosów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur.


Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.