Biblioteka

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury
(…) jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego.
Jan Paweł II

NauczycielPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Aleksandra Hassa8.00 - 16.008.00 - 16.0011.00 - 16.008.00 - 16.0011.00 - 16.00

Regulamin bibioteki

Misja  biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

Cele biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią:

 • Wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,
 • Wyrabianie i pogłębianie u dzieci i młodzieży nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
 • Umożliwienie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,
 • Pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału informacyjnego,
 • Udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,
 • Organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,
 • Współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,
 • Szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,
 • Propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

 

Zadania biblioteki szkolnej

 • Jest bazą do realizacji polityki szkoły, programów nauczania i wychowania,
 • Ścisła współpraca z zespołem dydaktyków,
 • Wyposażanie w umiejętność uczenia się całe życie,
 • Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 • Kształcenie użytkowników,
 • Promowanie szkoły.