Egzamin maturalny

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word
  2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word
  3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

Część pisemna egzaminu maturalnego czerwiec 2020r.
CzerwiecGodzina 9:00Godzina 14:00
8poniedziałekjęzyk polski – pp* (170 min.)język polski – pr* (180 min.)
9wtorekmatematyka – pp (170 min)
10środajęzyk angielski – pp (120 min.)język angielski – pr (150 min.)
15poniedziałekmatematyka – pr (180 min.)
18czwartekjęzyk niemiecki - pp (120 min.)
19piątekgeografia - pr (180 min.)
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny