technik budownictwa

Zbuduj z nami swoją przyszłość!


TECHNIK BUDOWNICTWA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym ( do wyboru 1 przedmiot): chemia / fizyka / geografia
Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • przygotowania i montażu zbrojenia oraz układania w deskowaniu lub formie,
 • wykonywania mieszanek betonowych,
 • układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.
W RAMACH KWALIFIKACJI BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów i ofert na roboty budowlane.

Perspektywy absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może zostać zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych prowadzących duże budowy,
 • zakładach prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
 • biurach projektowo-budowlanych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
 • laboratorium budowlanym,
 • administracji budynków,
 • firmach zarządzających nieruchomościami.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Architektura wnętrz

 • poszerzenie możliwości wyboru przyszłego zawodu,
 • swobodne posługiwanie się dokumentacją projektową,
 • wykonywanie projektów wnętrz, adaptacji, projektów funkcjonalnych,
 • zachęcanie do zdobywania nowych umiejętności,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych,
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku i obowiązujących trendów zawodowych,

Budownictwo energooszczędne

 • poszerzenie możliwości wyboru przyszłego zawodu,
 • zapoznanie z nowoczesnymi trendami domów pasywnych, energooszczędnych oraz zero energetycznych,
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii i sposobami ich wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym i zamieszkania zbiorowego,
 • zapoznanie z systemami inteligentnych budynków,
 • dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku i obowiązujących trendów zawodowych.

Przeczytaj też: