monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – najlepszy zawód dla osób marzących o kwitnącym biznesie!

 

 

 

Sprawdź, dlaczego ten zawód jest właśnie dla Ciebie:

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

  • dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
  • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
  • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
  • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
  • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono kwalifikację:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów i uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.