BEZPIECZNE FERIE


Zalecenia Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2022”

Plik do pobrania (pdf)

Czytaj dalej...

Wyniki wyborów do MRM Jaworzno


W dniu 12 stycznia odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzno, w wyniku których na radnych wybrano następujące osoby:

 • Krystian Larysz,
 • Olaf Lewek,
 • Maciej Twardowski.


Gratulujemy i życzymy skutecznego działania w MRM Jaworzno

Czytaj dalej...

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna

W dniu 12 stycznia  2022r. od 7.00 do 15.10 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, wchodzi dwudziestu jeden radnych, wybieranych na dwuletnią kadencję. Prawo do kandydowania na radnego posiadają uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Jaworznie, niekarani i niezawieszeni w prawach ucznia. Zgłoszenie kandydata na radnego zawierające listę minimum 15 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę, należy zarejestrować w Szkolnej Komisji Wyborczej. Każdy kandydat do Rady musi załączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą wyborczą, a w przypadku kiedy jest niepełnoletni również zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Prawo wybierania radnych przysługuje zamieszkałym na terenie Jaworzna uczniom szkół ponadpodstawowych.

Celami działania Rady są:

 • promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego;
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
 • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta;
 • aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
 • rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi.

Kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna:

 1. Krystian Larysz – kl.III TS_G
 2. Olaf Lewek – kl. I TFS
 3. Maciej Twardowski – kl. III TFM

Plik do pobrania: statut MRMJ (plik PDF)

Czytaj dalej...

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021

W dniach 18 do 21 października odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Kariery w ramach którego klasy trzecie i drugie technikum uczestniczyły w warsztatach „Jak zaplanować karierę”, klasy drugie technikum w spotkaniu on-line z przedsiębiorcą, natomiast wszyscy uczniowie klas pierwszych sprawdzali swoją pomysłowość i wyobraźnię podczas Dnia Kreatywności.

Czytaj dalej...

Świętujemy i chwalimy się!

To właśnie dzisiaj, w ten piękny, słoneczny, październikowy dzień w naszej szkole miała miejsce niezwykła uroczystość. Niezwykła pod wieloma względami. Mimo pandemii, której oddech wciąż czujemy na plecach, postanowiliśmy- nie czekając już dłużej- trochę odczarować tę przygnębiającą rzeczywistość. Postanowiliśmy pochwalić się tym, co mimo trudnych czasów, dzieje się w naszej szkole, ale działo się też wtedy, gdy wnętrze budynku świeciło pustkami, a młodzież zdobywała wiedzę w wirtualnej rzeczywistości. Mieliśmy w tym czasie uczniów, którzy wyróżniali się w nauce, kończyli szkołę z wyróżnieniem, brali udział w konkursach, osiągali wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych i zawodowych. Szkoła współpracowała i oczywiście wciąż współpracuje, z  lokalnymi pracodawcami, Centrum Kształcenia Zawodowego, ale także z firmami takimi jak: ZRE, RISER, KONSPEKT, TURBO-TECH, PKM oraz PRESTIGE GARAGE. Czyż nie jest to powód do dumy? Ależ tak! Dlatego Dyrekcja postanowiła, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zaprosić na tę uroczystość przedstawicieli władz miejskich, pracodawców, uczniów i rodziców. Przyjęli zaproszenie i dołączyli za pomocą aplikacji Teams, jak zresztą część społeczności uczniowskiej. Uroczystość uświetnił występ zespołu Nil Nowi, który zaprezentował koncert pt. „Pod niebem pełnym cudów”, a  bohaterem koncertu był Jan Paweł II, patron naszej szkoły. Montaż słowno- muzyczny pozwolił na chwilę zadumy, wytchnienia, ale także wzbudził pozytywne emocje, o które tak trudno w ostatnim czasie.

Czytaj dalej...