Szkolny zestaw podręczników

w roku szkolnym 2018/19

Technikum     Przedmioty ogólnokształcące
Technikum     Przedmioty w kształceniu zawodowym    Technik usług fryzjerskich
Technikum     Przedmioty w kształceniu zawodowym    Technik pojazdów samochodowych 
Technikum     Przedmioty w kształceniu zawodowym    Technik mechanik 
Technikum     Przedmioty w kształceniu zawodowym    Technik budownictwa 
Technikum     Przedmioty w kształceniu zawodowym    Technik elektryk 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia     Przedmioty ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I Stopnia     Przedmioty w kształceniu zawodowym 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa     Przedmioty ogólnokształcące Klasa 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa     Przedmioty w kształceniu zawodowym Klasa 3

 

w roku szkolnym 2017/18

Wykaz podręczników Technikum

Wykaz podręczników Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz podręczników Branżowa Szkoła I stopnia