Zarządzenia i procedury

Zarządzenie nr 15/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 01.06.2020 r.w sprawie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie matur w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w czasie trwania epidemii COVID-19

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 15/2019/2020
Procedura bezpieczeństwa w okresie matur
Zał. nr 1 – oświadczenie zdającego egzamin maturalny
Zał. nr 2 – oświadczenie członka ZN
Zał. nr 3 – wykaz numerów telefonów

Zarządzenie nr 13/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 25.05.2020 r.w sprawie wewnętrznych procedur w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w czasie trwania epidemii COVID-19

Pobierz dokument


Zarządzenie nr 11/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 06.05.2020 r.w sprawie bezpieczeństwa pracowników szkoły w związku z pandemią  wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19

Pobierz dokument


Wytyczne ogólne w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Wytyczne ogólne na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Pobierz dokument


Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych w czasie trwania epidemii Covid-19

Procedura organizacji konsultacji – pobierz dokument

Załączniki do pobrania:

Zgoda na udział w konsultacjach – uczeń niepełnoletni
Zgoda na udział w konsultacjach – uczeń pełnoletni
Ankieta wstępnej kwalifikacji – uczeń niepełnoletni
Ankieta wstępnej kwalifikacji – uczeń pełnoletni
Oświadczenie – uczeń niepełnoletni
Oświadczenie – uczeń pełnoletni
Oświadczenie aktualizacyjne – uczeń niepełnoletni
Oświadczenie aktualizacyjne – uczeń pełnoletni


Zasady funkcjonowania biblioteki w czasie trwania epidemii Covid-19

Pobierz dokument


Czytaj dalej...

Egzamin maturalny

Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1.  Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word
  2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word
  3.  Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

Część pisemna egzaminu maturalnego czerwiec 2020r.
CzerwiecGodzina 9:00Godzina 14:00
8poniedziałekjęzyk polski – pp* (170 min.)język polski – pr* (180 min.)
9wtorekmatematyka – pp (170 min)
10środajęzyk angielski – pp (120 min.)język angielski – pr (150 min.)
15poniedziałekmatematyka – pr (180 min.)
18czwartekjęzyk niemiecki - pp (120 min.)
19piątekgeografia - pr (180 min.)
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Czytaj dalej...

100-lecie urodzin naszego Patrona

W poniedziałek, 18 maja, Społeczność naszej Szkoły przeżywać będzie niezwykłą i wyjątkową uroczystość setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który jest Patronem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Jest to okazja, aby bliżej poznać postać Patrona i uświadomić sobie, jak wielkim autorytetem jest dla każdego ucznia i nauczyciela.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ukazującymi wielkość Papieża Polaka. (linki poniżej).

Jan Paweł II
Jak Lolek został świętym?

           Ze względu na trwającą pandemię niemożliwe są uroczystości szkolne. Jednak w Parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie, na terenie której znajduje się nasza Szkoła, w sam dzień urodzin będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele ZSP3 ze sztandarem.

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej...

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY EDYCJA II

Zapraszamy – wejdźcie na naszą platformę i poznajcie szkołę, w której być może będziecie się uczyć. Nasze drzwi są otwarte przed Wami, dzisiaj wirtualnie, ale niebawem realnie. Tymczasem linkujcie, zwiedzajcie i poznajcie.

Linki do spotkań na kanałach

Kanały:

Ogólny         

https://tiny.pl/7gk5r

Branżowa Szkoła 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8f95fb5cf19c43ef9059638f909b70ed%40thread.tacv2/1588785088804?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk1f

Na siłowni i boisku         

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a50d64b2bb8254f54b470bfd257622448%40thread.tacv2/1588788674584?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk1j

Nauka na wesoło – logicznie czy filozoficznie     

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a013cbae60c5742ed82001bcce0addf56%40thread.tacv2/1588788740205?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk18

Technik Budownictwa   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1f173990e5748d3b92361449a3ae360%40thread.tacv2/1588784403185?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk16

Technik Mechanik                      

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaeadde2a4c37482abf9c32b430c67d35%40thread.tacv2/1588784289150?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjx

Technik Pojazdów Samochodowych            

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5971b9e7917a457e8abfc1363af5788f%40thread.tacv2/1588784461359?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjm

Technik Usług Fryzjerskich        

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2fc58466a4ef46bcade29756feea4110%40thread.tacv2/1588784629020?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjt

Uczniowie dla uczniów                  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba9ec04fa3b149829c790de30991477a%40thread.tacv2/1588784686216?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjr

Czytaj dalej...

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

12 maja 2020 oraz 21 maja 2020 w godz. 12.00 do 16.00 zapraszamy na wirtualny dzień otwarty naszej szkoły. Zostań w domu, a my przyjdziemy do Ciebie. Opowiemy ci o szkole i o zawodach. Będziesz mógł(-ła) porozmawiać z uczniami szkoły i nauczycielami. Czekają na Ciebie niespodzianki i nagrody. Odwiedź nas – spotkajmy się w sieci.

Z a p r a s z a m y

Czytaj dalej...