NOWOŚĆ!!! ślusarz

Szukasz zawodu, w którym szybko znajdziesz pracę? Potrzebujesz solidnych zarobków? Chcesz zostać cenionym na rynku pracy fachowcem? 

 

Wybierz naukę w naszej szkole!

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono kwalifikację: 

MG.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Absolwent kształcący się w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) wykonywania połączeń;

4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20. Wykonywanie
i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

Czytaj dalej...

NOWOŚĆ!!! kierowca mechanik

Chcesz mieć różne możliwości zatrudnienia?

 Potrzebujesz pewnego zawodu? Motoryzacja jest Twoją pasją?

Zobacz, co zyskujesz, gdy wybierzesz ten zawód!

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia mechanicznego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • staże zagraniczne
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.69.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia

średniego lub średniego branżowego.

Czytaj dalej...

NOWOŚĆ!!! elektromechanik pojazdów samochodowych

Idziemy łeb w łeb z postępem! Jeśli mechanika, to w pełni unowocześniona!

 

Nie stój w miejscu! Zdobądź fach, dzięki któremu lokalny rynek powita Cię z otwartymi ramionami!

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia mechanicznego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • staże zagraniczne
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3) naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Czytaj dalej...

NOWOŚĆ!!! monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – najlepszy zawód dla osób marzących o kwitnącym biznesie!

 

 

 

Sprawdź, dlaczego ten zawód jest właśnie dla Ciebie:

 

 

Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego,
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

W zawodzie wyodrębniono kwalifikację:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

Czytaj dalej...

mechanik pojazdów samochodowych

Gdy motoryzacja jest Twoją pasją.

Czytaj dalej...