Słoneczne podsumowanie!

Zobaczcie, jakie piękne słońce powitało nas z samego rana! To zapowiedź wspaniałych wakacji i – miejmy nadzieję – radosnego powrotu do szkolnych ławek już we wrześniu. W szkole pusto, cicho, nie słychać rozmów, śmiechów, nie widać młodzieży, która z niecierpliwością spogląda na zegarki, żeby jak najszybciej odebrać świadectwo i ruszyć w wakacyjne wojaże. Ale za to każda klasa zapewne już spogląda w ekran monitora i razem z wychowawcą świętuje ten dzień online.

Chcielibyśmy wszystkim pogratulować wytrwałości i wspaniałych wyników. Na szczególne uznanie zasługuje klasa IITMF, która osiągnęła najwyższą średnią w szkole. Również z tej klasy mamy najwięcej uczniów, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem.

Gratulujemy Wszystkim Uczniom promowanym z wyróżnieniem! Są to:
1. Paulina Kuligowska – kandydatka 4-letniego technikum do nagrody Prezesa Rady Ministrów
2. Maciej Twardowski klasa 1EF – kandydat 5-letniego technikum do nagrody Prezesa Rady Ministrów
3. Nicole Holko klasa 1FM
4. Agata Bajorek klasa 2FM
5. Artur Dyl klasa 2FM
6. Anna Piegza klasa 2FM
7. Kasandra Żak klasa 2FM
8. Przemysław Likus klasa 3BF
9. Alicja Miśkowiec klasa 2b
10. Dominik Majewski klasa 3a.

Nasi uczniowie wyróżniają się w różnych dziedzinach.

Kolejne wyróżnienia:

Rafał Zdebik
Kordian Kuśnierczyk,
Dominik Ciupek
Przemysław Karweta,
Jan Skulich,
Mikołaj Banduła,
Kamil Pieczara
za rozwój pasji i zainteresowań, za  zaangażowanie i  bezinteresowną gotowość do pomagania innym, za włączenie się w akcję WOŚP, za kreatywność  i przedsiębiorczość, za  promowanie szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Tomasz Piędel- za dokumentowanie projektu Górka Garage, za upór, wytrwałość i pracowitość  w dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów

Szymon Kudynowski,

Klaudia Iwańska,

Oliwia Musiał,

Emil Jochymek,

Natalia Jóźwik 

– za wytrwałość i pracowitość w dążeniu do poznania swoich możliwości i upór w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów, za wysoką frekwencję i dobre wyniki w nauce.

A już w sierpniu, kiedy nasi uczniowie wrócą z praktyk, poznamy kolejne nazwiska osób wyróżnionych.

Kochani, ten rok był trudny. Ale właśnie w takich chwilach widać, jak bardzo potrafimy radzić sobie z przeciwnościami losu. Zdaliście egzamin na szóstkę! Tęsknimy za Wami, podziwiamy Was, czekamy na spotkanie we wrześniu!!!

Czytaj dalej...

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole


Na postawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz na podstawie komunikatu Naczelnika Wydziału Edukacji w Jaworznie z dnia 11 marca 2020r., zarządzam:

§ 1

W okresie od 12 do 25 marca br.:

 1. Nie prowadzi się zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 2. Uczniowie nie przychodzą do szkoły;
 3. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 4. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które przekażą  poprzez Librusa;
 5. Obowiązkiem nauczycieli i uczniów jest logowanie się przynajmniej raz dziennie do dziennika elektronicznego;
 6. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu- w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie;
 7. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi realizują  przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 8. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj dalej...

Komunikat dla rodziców

 1. Zajęcia będą zawieszone na 2 tygodnie tzn. od 12.03.2020r.- 25.03.2020r.
 2. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
 3. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne oraz przekażą wskazówki  do samodzielnej pracy uczniów w domu  poprzez Librusa,
 4. Wszystkie ważne informacje przekazywane będą dla Państwa przez dziennik Librus.
 5. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 6. Zachęcajcie Państwo dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Więcej informacji:

www.um.jaworzno.pl
www.gov.pl/web/edukacja

Pamiętajcie  Państwo o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Czytaj dalej...

Komunikat dla uczniów

 1. Zajęcia będą zawieszone na 2 tygodnie tzn. od 12.03.2020r.- 25.03.2020r.
 2. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne oraz przekażą wskazówki  do samodzielnej pracy w domu  poprzez Librusa.
 3. Wszystkie ważne informacje przekazywane będą dla Was przez dziennik Librus w module ogłoszenia i wiadomości.
 4. Zobowiązuję Was do logowania się przynajmniej raz dziennie do dziennika elektronicznego.
 5. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu- w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie;
 6. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi realizują  przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 7. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych   pracowników.
 8. Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

Pamiętajcie  o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 Przestrzegajcie  w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Czytaj dalej...

Komunikat dla nauczycieli

 1. Zajęcia będą zawieszone na 2 tygodnie tzn. od 12.03.2020r.- 25.03.2020r.
 2. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy ( mogą być wezwani przez Dyrektora do stawienia się w szkole).
 3. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne oraz przekażą wskazówki  do samodzielnej pracy uczniów w domu  poprzez Librusa. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych).
 4. Wszystkie ważne informacje przekazywane będą dla Państwa przez dziennik Librus.
 5. Zobowiązuję Państwa do logowania się przynajmniej raz dziennie do dziennika elektronicznego.
 6. Informacje o zawieszeniu zajęć oraz wszystkie inne ważne  będą przekazywane rodzicom i uczniom poprzez dziennik Librus.
 7. Proszę o śledzenie  na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1)-  wg. Informacji opublikowanej na stronie MEN.

Pamiętajcie  Państwo o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

Pamiętajcie  Państwo o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Czytaj dalej...