Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowy, bezpłatny, system kształcenia przeznaczony dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Uzyskanie kwalifikacji składających się na dany zawód i posiadanie odpowiedniego wykształcenia umożliwia zdobycie określonego tytułu zawodowego.
 
W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek i posiadane wykształcenie!

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 1.  Operator obrabiarek skrawających.                               
  ulotka informacyjna 
 2. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
   ulotka informacyjna 
 3. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  ulotka informacyjna 
 4. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
  ulotka informacyjna 
 5. Prowadzenie działalności handlowej
  ulotka informacyjna