Projekt staży zagranicznych

erasmus

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Jaworznie

”DOŒŚWIADCZENIE ZAWODOWE DROGOWSKAZEM DO PRZYSZŁOŚŒCI”

projekt staży zagranicznych finansowany ze œśrodków programu  ERASMUS+

 

W ramach programu 64 uczniów naszej szkoły z klas drugich, trzecich i czwartych technikum o specjalnośœciach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik elektryk i technik elektronik, wyjedzie na 4-tygodniowe staże zawodowe we Włoszech i w Portugalii.

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie szans absolwentów szkoły na osiągnięcie w przyszłoœci sukcesu zawodowego i życiowego. Cele naszego projektu to podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych uczestników do poziomu oczekiwanego przez naszych pracodawców, poznanie kultury innych krajów, nauka zrozumienia i tolerancji dla innych zachowań i obyczajów.

Każdy uczestnik projektu weŸźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 4 – tygodniowe staże we Włoszech i Portugalii. Ponieważ projekt będzie trwał dwa lata, to w 2015 roku na staże wyjadą: jedna grupa do Włoch i jedna do Portugalii (każda z grup będzie liczyła 16 stażystów z 2 opiekunami). W roku 2016 wyjadą na staże identyczne grupy.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilnoœść potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze œśrodków programu Erasmus+.