Technik elektryk

Jesteś twórczy, pasjonują Cię nowoczesne technologie? Zostań technikiem elektrykiem! Nigdy nie zabraknie Ci pracy!

Perspektywy absolwenta:
•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego (E),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?
•miła i życzliwa atmosfera,
•szeroki wybór zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań,
•staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii,
•wolontariat szkolny,
•wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•wysokie wyniki w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,
•czołowe lokaty w zawodach sportowych.

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI E.7.
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
1.Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych.
2.Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

W RAMACH KWALIFIKACJI E.8.
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
1.Montaż instalacji elektrycznych.
2.Konserwacja instalacji elektrycznych.

W RAMACH KWALIFIKACJI E.24.
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
1.Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
2.Eksploatacja instalacji elektrycznych.