Technik handlowiec

Jesteś przedsiębiorczy, lubisz pracę z ludźmi? Zostań technikiem handlowcem!
Nigdy nie zabraknie Ci pracy!

Perspektywy absolwenta:
•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego (A),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?
•miła i życzliwa atmosfera,
•szeroki wybór zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań,
•staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii,
•wolontariat szkolny,
•wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•wysokie wyniki w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,
•czołowe lokaty w zawodach sportowych.

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI A.18
Prowadzenie sprzedaży
1.Organizowanie sprzedaży
2.Sprzedaż towarów

W RAMACH KWALIFIKACJI A.22.
Prowadzenie działalności handlowej
1.Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
2.Zarządzanie działalnością handlową
3.Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.