Technik pojazdów samochodowych

Jesteś zainteresowany motoryzacją, pasjonuje Cię naprawianie, ulepszanie i diagnostyka? Zostań technikiem pojazdów samochodowych! Nigdy nie zabraknie Ci pracy!

Perspektywy absolwenta:
•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-hutniczego (M),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?
•miła i życzliwa atmosfera,
•szeroki wybór zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań,
•staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii,
•wolontariat szkolny,
•wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•wysokie wyniki w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,
•czołowe lokaty w zawodach sportowych.

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI M.12.
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
1.Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
2.Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

W RAMACH KWALIFIKACJI M.18.
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
1.Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2.Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

W RAMACH KWALIFIKACJI M.42.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
1.Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
2.Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych