Technik usług fryzjerskich

Jesteś kreatywny, pasjonuje Cię stylizacja i wizaż? Zostań technikiem usług fryzjerskich! Nigdy nie zabraknie Ci pracy!

Perspektywy absolwenta:
•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego (A),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?
•miła i życzliwa atmosfera,
•szeroki wybór zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań,
•staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii,
•wolontariat szkolny,
•wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•wysokie wyniki w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,
•czołowe lokaty w zawodach sportowych.

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI A.19.
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
1.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
2.Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
3.Zmiana koloru włosów

W RAMACH KWALIFIKACJI A.23.
Projektowanie fryzur
1.Wykonywanie projektów fryzur
2.Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji