RODO

Inspektorem danych osobowych w ZSP 3 jest Pani Edyta Rostkowska,
nr tel. 662 423 509, email: edyta@informatics.jaworzno.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – pobierz

Obowiązki informacyjne:

  • obowiązek informacyjny dotyczący e-maila – pobierz
  • obowiązek informacyjny dotyczący umowy – pobierz
  • obowiązek informacyjny dotyczący konkursu – pobierz
  • obowiązek informacyjny dotyczący oferty cenowej – pobierz
  • obowiązek informacyjny ogólny – pobierz
  • obowiązek informacyjny dotyczący skarg i wniosków – pobierz
  • obowiązek informacyjny dotyczący zatrudnienia – pobierz