Szkolny konkurs nauk ścisłych – regulamin

Regulamin szkolnego konkursu nauk ścisłych

dla klas II i III Technikum

w roku szkolnym 2015/2016

1. Założenia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Technikum.

Termin konkursu: 11 marca 2016r.

2. Cele Konkursu

  • Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy z chemii, fizyki i matematyki wśród uczniów.
  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.
  • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości.
  • Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.

 

3. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.

2. W konkursie może wziąć udział uczeń z klasy 2 lub 3 technikum uczący się przedmiotów konkursowych na poziomie rozszerzonym.

3. Rywalizacja odbywa się na poszczególnych poziomach: klasy II i klasy III.

4. W konkursie uczestniczą chętni uczniowie z poszczególnych klas zainteresowani przedmiotami ścisłymi.

4. Organizacja konkursu

1. Uczeń zgłasza udział w konkursie swojemu nauczycielowi.

3. Zakres materiału obowiązującego w konkursie obejmuje zadania związane z podstawą programową odpowiednio dla klasy drugiej i trzeciej technikum.

4. Szkolny konkurs zostaje przeprowadzony w postaci jednego testu trwającego 45 minut.

5. Konkursowy zestaw zadań składa się z zadań testowych jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów.

6. W czasie konkursu wolno korzystać z kalkulatorów.

7. Każdy uczestnik posiada przybory szkolne i przyrządy do geometrii.

8. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie.

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy, nauczyciel przerywa konkurs uczniowi i dyskwalifikuje go.

10. Wyniki konkursu nauczyciele nauk ścisłych ogłaszają w ciągu tygodnia od napisania.

5. Nagrody

Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów, ale nie mniej niż 75 % punktów możliwych do zdobycia (po 3 pierwsze miejsca na poszczególnych poziomach) otrzymują cząstkową ocenę celującą z przedmiotów konkursowych oraz dyplom.