technik elektryk

Płyń z prądem rynku pracy!

 

TECHNIK ELEKTRYK z zastosowaniem technik informatycznych w elektrotechnice.

 

Zawód elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Elektryk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk i elektryk to profesjonaliści o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka i elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
 

   

Perspektywy absolwenta:

•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego (E),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

  • dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • staże zagraniczne
  • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
  • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
  • możliwość zatrudnienia absolwentów w firmach w ramach podpisanych umów z pracodawcami m.in. Riser, ZRE, Konspekt
  • współpraca z uczelniami wyższymi – wykłady i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych
  • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
  • miła i życzliwa atmosfera

Zawód ma wyodrębnione dwie kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) eksploatowania instalacji elektrycznych;
5) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Czytaj też: