Zajęcia dodatkowe

 

Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli

dla uczniów ZSP 3 w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię

Termin zajęć

dzień tygodnia – godzina

1

Niemczyk Danuta

czwartek 8.50 – 9.35

piątek 7.15 – 8.00

2

Banasik Kinga

poniedziałek 14.10 – 14.55

3

Rosińska Aleksandra

wtorek 15.00 – 15.45

po uzgodnieniu

4

Bień Ewa

poniedziałek 7.10

5

Jońca Dorota

po uzgodnieniu

6

Tura Maria

wtorek 15.00 – 15.45

wg potrzeb

7

Staszek-Piętek Donata

po uzgodnieniu

8

Marcisz Anta

poniedziałek 14.10 – 14.55 po uzgodnieniu

9

Galus Ludwika

wtorek 7.10

wg potrzeb

10

Lisiecka –Rech Monika

czwartek 14.05 – 14.55

wg potrzeb

11

Luchowska Monika

po uzgodnieniu

12

Stalmach Mirosława

piątek 15.00 – 15.45

13

Szewczyk-Szykuła Sylwia

środa 15.00

wg potrzeb

14

Jarczyk Halina

po uzgodnieniu

15

Bednarek Joanna

wtorek 7.30

16

Hałas Bogusława

wg potrzeb

17

Dziubanik Mariusz

wg potrzeb

18

Stolorz Rafał

wg potrzeb

19

Juras Szymon

poniedziałek 15.45 – 16.30

20

Maślanka Michał

środa 15.45 – 16.30

21

Kałuża Joanna

wg potrzeb

22

Bieranowski Marcin

po uzgodnieniu

23

Wójcik Ilona

wg potrzeb

24

Szysler Izabela

wg potrzeb