”Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości

Program Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
To już kolejna edycja projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym jaworznianom zgłębianie nowoczesnych technik zawodowych.
W tym roku na czterotygodniowym stażu zagranicznym przebywa 32 uczniów z klas jaworznickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II. Zdobywają doświadczenie zawodowe we Włoszech i Portugalii w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i technik elektryk. Wzorem lat ubiegłych, jaworznicka młodzież i tym razem jest pod wrażeniem nowoczesności praktyk oraz przychylności pracodawców.
Dotacja finansowana przez Komisję Europejską zapewniła młodzieży m.in. przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, transfer na lotnisko, przelot samolotem, transport autokarowy do pensjonatu, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie NNW, wycieczki turystyczne, a nawet kieszonkowe na drobne wydatki. Wartość całego projektu, z którego skorzystało 64 uczniów i obejmował dwa lata to: 167 900,00 Euro.
Odbycie staży pozwoli uczniom zdobyć wiedzę z zakresu słownictwa fachowego Praca w wielonarodowym zespole przyczyni się do praktycznego podniesienia kompetencji językowych i poznania różnorodności kulturowej Zjednoczonej Europy; podniesie ich poczucie własnej wartości i wzmocni pewność siebie co przyczyni się do rozwoju osobistego uczestników projektu.
Największą zaletą stażu jest nabycie umiejętności z zakresu specjalności nauczanych w naszej szkole, przełamanie barier językowych oraz zawodowy debiut na obcym rynku pracy. Zdobycie szerokich doświadczeń zawodowych pozwoli w praktyczny sposób wspomóc wiedzę teoretyczną szkolną i zastosować ją w polskich, a także europejskich realiach.
Wartością dodaną, która zaistnieje podczas realizacji projektu, będzie uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobility. Stażyści zdobędą nowe narzędzie pomocne przy ubieganiu się o pracę – dwujęzyczny dokument potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass potwierdzający nabyte na stażu umiejętności.
Z niecierpliwością czekamy na powrót naszych stażystów i ich relację, którą oczywiście się podzielimy.

Więcej informacji na blogach:
https://portugalialolekpress.wordpress.com/
https://wlochylolekpress.wordpress.com/

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”

[Not a valid template]

Bogusława Hałas