Bezpieczna woda.

 

Akcję „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.
Informacje dotyczące realizowanej akcji dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msit.gov.pl – Bezpieczna-Woda oraz na stronie www.men.gov.pl w zakładce wypoczynek