Przygotowania do wyjazdu do Hiszpanii

Grupa uczestników projektu „Europejskie zawody przyszłości” rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na staże w hiszpańskich przedsiębiorstwach. W dniu 12 stycznia, uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach z języka angielskiego. Zapoznali się z podstawowym zwrotami i słownictwem. Krok po kroku poznają również kulturę kraju stażu.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem zajęć przygotowawczych.

 

 

Przygotowanie językowe

Przygotowanie kulturowe